AS Sertifitseerimiskeskus
Igatahes OÜ Frehame kohta on meil öelda ainult kiidusõnu. Oleme teie pakutud koristusteenusega väga rahul, eriti meie koristajaga, kes on hästi tore ja ülimalt hoolas oma tegemistes. Soovitame julgelt ka teistele OÜ Frehame koristusteenuseid, sest töö tehakse professionaalselt ja korralikult.
Büroo assistent-klienditoe spetsialist Mare Tänav


 
*
Osutame puhastusteenust ligikaudu 130 koristusobjektil üle Eesti.


*
Ettevõttes töötab üle 100 töötajat, nendest üle 10.a. on osutanud puhastusteenust meie klientidele 30 % töötajaskonnast.

PUHASTUSTEENUSED AASTAST 1996

PVC- ja linoleum põrandate hooldus

     
 

     
 
 
 
     
PVC põrandate süvapesu ja vahatamine, linoleumi ja erimaterjalide erihooldus kiirendab igapäevast koristus ja vähenevad kulutused puhastusele ja korrashoiule. Igapäevaselt põrandapinna puhastamises ja hooldamisest sõltumata kulub vahakiht käidavatel põrandatel ebaühtlaselt. Seinaäärsed kohad kuluvad vähem, kui põranda keskosa ja nn. käiguteed. Seetõttu on oluline põrandakatte regulaarne pesu ja vahatamine.

PVC, linoleum ja erimaterjalide pesemine ja vahatamine
Kulunud ja määrdunud vahakihi uuendamiseks eemaldatakse vana vahakiht tervelt põrandalt spetsiaalse vahendiga ning kaetakse täies ulatuses uue kihiga, mis vastab põrandakatte tüübile.

PVC pesu, linoleumi- ja kummi süvapesuks kasutatakse põrandapesumasinat ja suure võimsusega veeimurit, kuhu peale pesu imetakse kogu mustus koos veega.

Sõltuvalt ruumide käidavusest soovitame korrata kaitsevahatamist iga 6 kuu järel. Uued põrandapinnad tasub nende eluea pikendamiseks vahatada peale lõppkoristus ja enne ruumide kasutusele võtmist. Tööde teostamiseks soovitame valida aja, kus töödeldavat pinda ei kasutata vähemalt 2 tundi.

Millest sõltub põrandate pesu ja vahatamise hind
* pinnakatte suurusest
* pinnakatte iseloomust
* eritöödest (mööbli ümbertõstmise vajadus jmt)
 
     


HINNAPÄRING PVC- JA LINOLEUM PÕRANDATE HOOLDUSELE:

Ettevõte:
Kontaktisik: *
Telefon: *
E-post: *
Hinnapakkumist soovin:

Lisainfo: 

(Märgi soovitud teenuse liik, ruumid​e suurus, arv, või muu oluline info)