Miks tellida kontorite koristamine puhastusfirmalt

Puhas töökeskkond on oluline töötajate tervise hoidmiseks ning tööviljakuse tõstmiseks. Samuti jätab puhas kontoriruum klientidele hea mulje organiseeritud ettevõttest. Seejuures tekib kontorite koristamisel oluline küsimus, kas tellida koristusteenus koristusfirmalt või võtta palgale oma koristaja.
Kontorite koristamine koristusfirmalt või palgaline koristaja
Kontorite koristamine palgalise koristaja või koristusfirma abiga sõltub iga ettevõtte vajadustest. Kui väikefirmal on tarvis kord nädalas hoolduskoristust, siis on selge, et palgaline koristaja osutuks ettevõttele liiga kulukaks. Teisalt on ettevõtteid, kel on oluline pidev koristaja juuresolek, mistõttu on sobivam palgata oma koristaja. Valides koristusfirma või palgalise koristaja vahel tasub vastata järgmistele küsimustele:
* Kuidas toimub töövahendite muretsemine
* Kuidas on organiseeritud kvaliteedi kontroll
* Milline väljaõpe on vajalik ja kes selle läbi viib
* Kuidas korraldada koristamine koristaja puhkuse ajal
Koristusfirma eelised
Oma koristajat palgates peab muretseme nii koristustarvikute, koolituse, palgakulu kui puhkusega. Samas on koristaja kollektiivi liige, kes on ettevõttel alati olemas, kui peaks juhtuma erakorraline olukord.
Koristusfirma eelised oma koristaja ees
* Spetsialiseerunud koristajad- koristusfirmas töötab kvalifitseeritud tööjõud, kes omavad teadmisi ja tehnikat erinevate pindade puhastamiseks
* Puhastusvahenditega varustamine- koristaja hoolitseb puhastusvahendite olemasolu eest ning täidab vajadusel hügieenitarvikud
* Vajalikud masinad- koristusfirmal on olemas vajalik tehnika erinevate pindade puhastamiseks
* Teenuste kombineerimine- koristusfirmad pakuvad erinevaid koristusteenuseid, mida on võimalik kombineerida vastavalt ettevõtte vajadusele. Teenuse hulka kuuluvad sisekoristus/ hoolduskoristus, välikoristus, valvekoristus, kojameheteenust ja eritööd
* Kulude kokkuhoid- ettevõte maksab vaid reaalselt tellitud koristustööde eest. Puuduvad kulutused palgale, töövahenditele ja töötaja koolitamisele.
Kontorite koristamine on oluline igale endast lugupidavale ettevõttele. Puhas kontoriruum ergutab töövõimet, hoiab töötaja tervist ning jätab klientidele hea mulje. Professionaalne koristusteenus aitab hõlpsasti saavutada hoolitsetud tööruumid.